VR 01/02 – 20:00 > LEDENVERGADERING

Vrijdag 1 februari is er ledenvergadering in ons clublokaal,
aanvang om 20u. Om 21u is er de jaarlijkse statutaire vergadering met verslag over het ledenaantal, de financiële situatie en de begroting voor volgend jaar.

Alle leden welkom.