BESTUUR

Van links naar rechts:

  • Christ Van de Velde, voorzitter
  • Jean Paul Wille, ondervoorzitter
  • Piet De Koning, secretaris
  • Luc Wauters, verantwoordelijke niet-ritgebonden activiteiten
  • Rudy De Vilder, materiaalverantwoordelijke
  • Erik De Coninck, verantwoordelijke moto (zittend)
  • Charlotte De Coninck, communicatieverantwoordelijke
  • Kathy De Pril, verantwoordelijke auto
  • Bart Verplancke, voorzitter Gentsche 2pk’tjes
  • Paul Schapelynck, penningmeester (niet op de foto)

Op info@gentscheretrowielen.be bereikt u met één mailtje alle bestuursleden.
De juiste persoon bezorgt u zo snel mogelijk een antwoord.