BESTUUR

 • Michel Huyge: voorzitter
  • Coördinatie bestuur, Agenda en verslaggeving bestuur, Clubtelefoon, Ledenbeheer, Contact BEHVA, Nieuwsflash leden, Opvolgen financiën en VZW

 • Jean Paul Wille: ondervoorzitter
  • Contact BEHVA, Verzending ledenblad/kalender, Opvolgen VZW • Piet De Koning: secretaris (communicatie)
  • Secretariaat, Voorbereiding ledenvergaderingen, Eindredactie ledenblad en kalender, Opvolgen financiën

 • Paul Schapelynck: penningmeester
  • Opvolgen ontvangsten en betalinge, Opmaak jaarrekening, Indienen belastingen, Bewerkingen ivm VZW

ng>Sandra en Bert Peerlinck-Verhaegen</strong><ul><li>

 • Eric Vandenoostende
  • Opvolging website en inschrijfformulieren

 • Sandra en Bert Peerlinck-Verhaegen
  • Autoverantwoordelijken (opmaak en ondersteuning ritten), ontwerp flyers en rallyborden (Bert)

Op info@gentscheretrowielen.be bereikt u met één mailtje alle bestuursleden.
De juiste persoon bezorgt u zo snel mogelijk een antwoord.

Naast deze bestuursploeg staan nog veel medewerkers die een rit of een activiteit organiseren of mee ondersteunen.