BESTUUR

 • Christ Van de Velde, voorzitter
 • Jean Paul Wille, ondervoorzitter
 • Piet De Koning, secretaris
 • Paul Schapelynck, penningmeester
 • Rudy De Vilder, verantwoordelijke moto
 • Charlotte De Coninck, communicatieverantwoordelijke
 • Kathy De Pril, verantwoordelijke auto
 • Michel Huyge, ledenbeheerder
 • Eric Van De Velde, materiaalverantwoordelijke
 • Joris Vereeck, museumbezoek, clubfeest
  en catering flanders collection cars
 • Michel Verplancke, voorzitter Gentsche 2pk’tjes

Op info@gentscheretrowielen.be bereikt u met één mailtje alle bestuursleden.
De juiste persoon bezorgt u zo snel mogelijk een antwoord.