BESTUUR

  • Jean Paul Wille, voorzitter
  • Christ Van De Velde, ondervoorzitter en verantwoordelijke auto
  • Piet De Koning, secretaris
  • Paul Schapelynck, penningmeester
  • Charlotte De Coninck, communicatieverantwoordelijke
  • Rudy De Vilder, materiaalverantwoordelijke
  • Erik De Coninck, verantwoordelijke moto
  • Kathy De Pril, verantwoordelijke auto
  • Bart Verplancke, voorzitter Gentsche 2pk’tjes