CLUBBLAD

GRW-leden krijgen het tweemaandelijkse ledenblad van de Gentsche Retrowielen in hun bus.
Als ze het wensen kan het hen ook digitaal toegestuurd worden.

Alle leden worden opgeroepen om hieraan mee te werken.
Dit kan door artikels en verslagen over historie, restauraties, museumbezoeken, reizen, hobby’s, ritten, beurzen… in te sturen.

Het bevat ook foto’s, zoekertjes, aankondigingen en een activiteitenkalender voor de volgende twee maanden.

Uw redacteur probeert er een overzichtelijk geheel van te maken.
Stuur uw info naar Piet De Koning
pietdk@telenet.be.