WOORD VAN DE VOORZITTER

( < begin )

. . . Eigenlijk hebben we allen een abnormale interesse voor oldtimers! Wij willen ze bewaren, koesteren, tonen en bewaren voor het nageslacht. Dus verzamelen we ook veel technische brochures, die binnenkort ter beschikking zullen staan van onze leden.

Wij geven onze leden ook de gelegenheid om aan hun voertuig te werken, zelfs als zij geen garage hebben waar ze kunnen sleutelen. Onze samenwerking met Oldtimer-Service is daar een sprekend voorbeeld van. En er staan nog projecten op stapel…

Een goede werking dankzij vele medewerkers
De GRW werkt dank zij de ongelofelijke inzet van een paar mensen: het bestuur. Daarnaast hebben we een aantal trouwe losse medewerkers die samen met het bestuur enkele taken op zich nemen. Zo hebben we medewerkers die zelf een rit organiseren, meehelpen op een beurs of  inspringen op één of ander evenement. De groep van medewerkers mag best nog wat groter worden. Vele handen maken het werk licht. Wie zich geroepen voelt, moet niet aarzelen! Er is voor ieder wat wils en ook kleine bijdragen helpen ons al heel wat verder.

Een vzw met gezonde financiën
De Gentsche Retrowielen worden niet gesubsidieerd. Wij zijn geen merkgebonden club en kunnen dus ook bij geen enkele automerk gaan aankloppen om steun te krijgen. Het lidgeld en de sponsors zijn onze voornaamste bronnen van inkomsten. Als club beheren we onze middelen zo efficiënt mogelijk. Wat we in kas hebben, wordt ingezet om de werking van onze club financieel en juridisch te ondersteunen en een eventuele tegenslag te kunnen opvangen zonder dat het bestuur of de leden hier enig nadeel van ondervinden. Daarom kozen we er ook voor om een VZW te zijn die volledig in orde is met de steeds veranderende wetgeving.

Voordelen voor de leden
Leden die hun lidgeld hebben betaald kunnen in alle gerustheid deelnemen aan elke activiteit van de GRW. Zij genieten soms van een korting op ritten, nemen gratis deel aan de nieuwjaarsreceptie, genieten mee van het clubsouper in december en hebben regelmatig een ietsje voor op de anderen. Door lid te zijn van de club, kan je ook genieten van een zeer concurrentiële oldtimerverzekering met inbegrip van repatriëring. De club lidkaart is een gezinskaart. Dat betekent dat alle gezinsleden onder hetzelfde dak meegenieten van dezelfde clubvoordelen. Een bijkomende troef is Oldtimer Service. Als lid van de club kan je een onderdeel van een garage huren om zelf aan je oldtimer te werken. Dit doe je alleen, met medewerking van een oldtimerspecialist of je geeft het volledig in handen van OTS. Producten en verf kan je kopen bij OTS, maar dit is geen must.

Huisreglement
Onnodig te zeggen dat alles draait om respect voor anderen en voor de club. Hou er rekening mee dat de mensen die in het bestuur zitten belangloos en gratis werken, meestal na hun dagtaak. Daarom zijn goede afspraken nodig. Het huisreglement kan ter inzage gevraagd worden.

Onze sponsors…
Het verbaast je zeker niet als ik zeg dat we altijd een extra duwtje in de rug kunnen verdragen! Er zijn natuurlijk de lidgelden, maar je kan ook je waardering en interesse tonen door ons te steunen via sponsering. Vanaf een luttele € 50.- ben reeds sponsor, maar het kan nog veel beter. Wil je de juiste cijfers en voordelen te kennen mail dan even naarinfo@gentscheretrowielen.be

… en u!
Wij verwachten je binnenkort op één van onze activiteiten. Daar zul je zien dat we niet overdreven hebben en je kan je lid laten maken voor de rest van het jaar. Waarvoor natuurlijk onze eeuwige dank.

Bedankt aan de hele crew voor zoveel inspanningen.

Jean Paul WILLE
, Voorzitter
Voor meer info: 0495/50.98.50 – info@gentscheretrowielen.be