Alles over de LEZ

Er leeft heel wat in België en de buurlanden als het gaat over Lage Emissie Zones of LEZ.
Omdat elk bestuur (stad, gewest) zelf zijn reglement mag opstellen, is het niet altijd zo duidelijk hoe de vork in de steel zit.
Je vindt hier de beschikbare info omtrent oldtimers.

GENT sinds maart 2022

DE UITZONDERING VOOR VOERTUIGEN OUDER DAN 40 JAAR WERD AFGESCHAFT.
De Stad Gent besloot dit nadat de Raad van State het besluit van de stad om aan voertuigen ouder dan 30 jaar deze uitzondering niet toe te kennen, vernietigde.
De bedoeling van BEHVA was dat alle voertuigen ouder dan 30 jaren van deze uitzondering zouden kunnen genieten, zoals dit overigens ook in Brussel het geval is. Zelfs aldaar met gratis toegang..

De Stad Gent zag dit anders en besloot het voordeel voor voertuigen ouder dan 40 jaar dan maar af te schaffen om op die manier de voertuigen vanaf 30 jaar gelijk te berechtigen als die ouder dan 40 jaar.

Wat zijn de gevolgen?

DIT WAS DE OUDE REGELING VOOR VOERTUIGEN OUDER DAN 40 JAAR

  • Categorie M1: personenwagen tot 8 zitplaatsen + bestuurder
  • Categorie M2: busje met meer dan 8 zitplaatsen + bestuurder & massa minder dan 5 ton
  • Categorie N1: bestelwagen, massa minder dan 3,5 ton
  •  
  • Categorie M3: bus met meer dan 8 zitplaatsen + bestuurder, massa meer dan 5 ton
  • Categorie N2:  lichte vrachtwagen, massa tussen 3,5 en 12 ton
  • Categorie N3: zware vrachtwagen, massa meer dan 12 ton
  • Categorie T: land- en bosbouwtrekkers
Termijn M1 M2/N1 M3/N2/N3/T
WEEK 25 35 45
MAAND 50 85 115
4 MAANDEN 130 285 390
JAAR 345 825 1150

DIT IS NU DE NIEUWE REGELING VOOR ALLE VOERTUIGEN OUDER DAN 30 JAAR

  • Uw voertuig voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden (op basis van euronorm).
  • U komt ook niet in aanmerking om een toelating te kopen op basis van de voorziene uitzonderingen (vb. foorkramers kunnen 12 keer per jaar een dagpas kopen).

Dan kunt u per nummerplaat 8 keer per jaar een LEZ-dagpas kopen. Die pas geeft u een dag toegang tot de lage-emissiezone, ongeacht met welk voertuig u rijdt.

De LEZ-dagpas kost 35 euro, ongeacht met welk type voertuig u rijdt. 

De LEZ-dagpas geeft u toegang tot de lage-emissiezone op de dag die u kiest tot zes uur ’s ochtends de dag nadien.
De LEZ-dagpas geldt enkel in Gent , niet in andere steden met een lage-emissiezone. 

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat u de LEZ binnenrijdt. Zo staat uw nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijdt u een boete. Vanaf september 2019 kunt u online een LEZ-dagpas kopen

Contact: Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent – 09 210 10 30

ANTWERPEN sinds 1 februari 2017

Auto’s die ouder zijn dan 40 jaar mogen in de lage-emissiezone rijden mits je daarvoor betaalt. Het is daarbij niet van belang of de wagen al dan niet een O-plaat heeft. Het enige wat telt is de leeftijd van de wagen.

Is je wagen ouder dan 40 jaar, dan geniet je overigens van een verlaagd tarief. Hoeveel je moet betalen hangt af van de periode waarvoor je de toelating vraagt. Voor een week kost je dat bijvoorbeeld 20 euro en voor een volledig jaar 180 euro.

Is je wagen jonger dan 40 jaar en voldoet die niet aan de toelatingsvoorwaarden om in de lage emissiezone te rijden dan kan je een LEZ-dagpas kopen. Zo’n pas geeft je één dag toegang tot de lage emissiezone ongeacht met welk voertuig je rijdt. De pas kost je 35 euro. Per nummerplaat kan je per jaar maximaal 8 keer een LEZ-dagpas aankopen.
Je kan dit via de website www.slimnaarantwerpen.be en aan bepaalde touchscreen parkeerautomaten of via de stadsloketten.

BRUSSEL sinds 1 januari 2018

Brussel is een ander gewest (naast Vlaanderen en Wallonië) en heeft een eigen LEZ regeling.
De LEZ van Brussel geldt permanent voor het hele Brusselse Gewest met uitzondering van de Ring R0 rond Brussel en de toegangswegen tot de drie transitparkings in de buurt van metrostations Ceria en Kraainem en de tram-terminus in Stalle.
Oldtimers van meer dan 30 jaar (met O-plaat in België) krijgen een automatische vrijstelling.
Voertuigen voor wie de toegang verboden is, kunnen echter wel een dagpas van 35 euro kopen, en dat maximum 8 keer per jaar.

ANDERE STEDEN OF GEWESTEN

Uit de media vernemen we dat Mechelen, Willebroek, Luik, Charleroi en mogelijk nog andere steden plannen zou hebben.

Vanuit het Waalse gewest vernemen we dat men een wetsontwerp heeft met een wettelijk kader uitwerkt voor LEZ. Dit zou kunnen werken voor afzonderlijke gemeentes, LEZ zou er tijdelijk (bepaalde uren, bepaalde periodes) kunnen zijn, maar ook vor het hele Waalse gewest kunnen gelden. In de berichtgeving wordt ook een uitzondering voor oldtimers vermeld.
Maar hier wordt het wachten op definitieve goedkeuring en uitvoeringsbesluiten.

LAGE EMISSIEZONES IN KLEINERE GEMEENTEN?

De Vlaamse regering werkt aan een voorontwerp dat het makkelijker moet maken om in kleinere gemeenten om een lage-emissiezone in te voeren.
Die zullen een beroep mogen doen op private concessiehouders om nummerplaten te scannen. Dat maakt de invoering makkelijker voor gemeenten met een beperkte personeelscapaciteit. Om hun werkingskosten zo laag mogelijk te houden, zal de boete ook elektronisch aangetekend kunnen worden verstuurd.
Ook de uitbouw van een netwerk met vaste camera’s is duur, dus wordt het mogelijk gemaakt om steekproefgewijs te controleren met mobiele camera’s.

HET BELANG VAN DE EURONORM

In de toegang tot LEZ-zones gebeurt meestal op basis van de Euronorm van het voertuig. Antwerpen, Brussel en Gent passen dit reeds toe. ook in het in het buitenland wordt dit zo toegepast.

De Euronorm van je auto vind je op het inschrijvingsbewijs (grijze kaart) naast de code V9. Als die niet wordt vermeld omdat ze onbekend is, wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving. Het document geeft ook andere indicaties die nuttig kunnen zijn voor buitenlandse vignetten, zoals de brandstofsoort (P3) en de CO2-uitstoot (V7). Voor personenwagens (categorie M1 op het inschrijvingsbewijs) zijn dit de data die de Euronorm bepalen als die niet gekend is:

Norm Datum 1ste inschrijving
Euro 0 Voor 1 juli 1992
Euro 1 Van 1 juli 1992 tot 31 december 1996
Euro 2 Van 1 januari 1997 tot 31 december 2000
Euro 3 Van 1 januari 2001 tot 31 december 2005
Euro 4 Van 1 januari 2006 tot 31 december 2010
Euro 5 Van 1 januari 2011 tot 31 augustus 2015
Euro 6 Van 1 september 2015 tot 31 augustus 2019

Zoals je kan merken, vallen de meeste oldtimers op Euronorm 0 (nul) want oldtimers moeten in België een eerste inschrijving hebben die voor 1 januari 1993 ligt. Enkel deze die na 1 juli 1992 en voor 1 januari 1993 werden ingeschreven, krijgen Euronorm 1.

Hier vind je de presentatie die gebruikt werd op de ledenvergadering van vrijdag 1 maart.

Deze info werd laatst bijgewerkt op 27 maart 2019.
We volgen de berichtgeving verder op.