CLUBWERKING

( < begin )

Bedankt
voor je belangstelling in onze oldtimerclub.
De Gentsche Retrowielen VZW is een club met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.
In 1986 ontstaan uit de passie voor oldtimers. We zijn lid van de Belgian Historic Vehicles Association (BEHVA) die de aangesloten clubs en hun leden informatie, hulp en bijstand biedt.
De club is een vereniging voor liefhebbers van oude auto’s en motoren.

Ons doel is het in stand houden, restaureren en rijvaardig maken van deze voertuigen. Daarnaast zijn we ook een (h)echte oldtimerclub waar het leuk is elkaar telkens te ontmoeten op onze maandelijkse ledenvergaderingen, tijdens ritten, evenementen, beurzen, statics zoals onze Happy Retro Fridays enz.

Het tweemaandelijks clubblad informeert onze leden over bijeenkomsten, geeft technische informatie en geeft verder ook toelichting over de besluiten getroffen in onze bestuursvergaderingen.

Een goede werking kan enkel
dankzij vele medewerkers.

De GRW werkt dank zij de ongelooflijke inzet van een hele groep mensen. Een bestuur waar we fier mogen op zijn, met daarnaast vele trouwe losse medewerkers die enkele taken op zich nemen, leden die zelf ritten organiseren, meehelpen op beurzen of inspringen op één of ander evenement. De groep van medewerkers mag best groeien. Vele handen maken licht werk. Wie zich geroepen voelt, moet niet aarzelen!

Een vzw met gezonde financiën
De Gentsche Retrowielen worden niet gesubsidieerd.
Wij zijn geen merkgebonden club en kunnen dus ook bij geen enkele automerk  aankloppen om steun te krijgen.
Het lidgeld en de sponsors zijn onze voornaamste bronnen van inkomsten.
Als club beheren we onze middelen zo efficiënt mogelijk.
Wat we in kas hebben, wordt ingezet om de werking van onze club financieel en juridisch te ondersteunen en een eventuele tegenslag te kunnen opvangen zonder dat het bestuur of de leden hier enig nadeel van ondervinden. Daarom kozen we er ook voor om een VZW te zijn die volledig in orde is met de steeds veranderende wetgeving.

Voordelen voor de leden
Leden die hun lidgeld hebben betaald kunnen in alle gerustheid deelnemen aan elke activiteit van de GRW.
Zij genieten van een korting op ritten, nemen gratis deel aan de nieuwjaarsreceptie, genieten mee van het clubsouper in maart, krijgen ons tweemaandelijks ledenblad en onze mooie jaarkalender en hebben zo een ietsje voor op anderen.
Door lid te zijn van de club, kan je ook genieten van een zeer concurrentiële oldtimerverzekering bij Marsh met inbegrip van repatriëring.
De clublidkaart is een gezinskaart. Dat betekent dat alle gezinsleden onder hetzelfde dak meegenieten van dezelfde clubvoordelen.

Onze sponsors…
Het verbaast je zeker niet als ik zeg dat we altijd een extra duwtje in de rug kunnen verdragen! Er zijn natuurlijk de lidgelden, maar je kan ook je waardering en interesse tonen door ons te steunen via sponsoring. Vanaf een luttele € 75 euro (waarin je lidgeld vervat zit) ben je reeds sponsor, maar het kan nog veel beter. Wil je de juiste cijfers en voordelen te kennen mail dan even naar info@gentscheretrowielen.be

… En nu?
Wij verwachten je binnenkort op één van onze activiteiten. Daar zal je zien dat we niet overdreven hebben en je kan je lid laten maken voor de rest van het jaar. Waarvoor natuurlijk onze eeuwige dank.

Bedankt aan de hele crew voor zoveel inspanningen.

De bestuursploeg

Voor meer info: 0495/50.98.50
info@gentscheretrowielen.be