GENTSCHE 2PK’TJES

Hoi 2pk-liefhebbers,

Binnen de club zitten ook heel wat leden die liefhebber zijn van een 2pk, een Dyane een Ami of een Mehari.
Allemaal kleine Citroëntjes van het A-type.

Deze leden kunnen uiteraard meedoen aan alle activiteiten van de Gentse Retro Wielen, maar ook los daarvan organiseren de Gentsche 2pk’tjes zelf ook activiteiten, waarop dan uiteraard ook alle andere GRW-leden uitgenodigd zijn.

Welkom met je kleine Citroën bij onze club !

Michel Verplancke
Voorzitter Gentsche 2pk’jes