GENTSCHE 2PK’TJES

Hoi 2pk-liefhebbers,

Binnen de club zijn we een ‘jonge’ afdeling waarin heel wat leden zitten die liefhebber zijn van een 2pk, een Dyane een Ami of
een Mehari. Allemaal kleine Citroëntjes van het A-type.

Deze leden kunnen uiteraard meedoen aan alle activiteiten van de Gentse Retro Wielen, maar ook los daarvan organiseert de Gentsche 2pk’tjes zelf ook activiteiten, waarop dan uiteraard ook alle andere GRW-leden uitgenodigd zijn.

www.gentsche-2pk.be
volg ons ook op de 2pk- Facebook Pagina.
Welkom met je kleine Citroën bij onze club !

Bart Verplancke
Voorzitter Gentsche 2pk’jes