BESTUUR

 • Michel Huyge: voorzitter
  • Coördinatie bestuur, Agenda en verslaggeving bestuur, Clubtelefoon, Ledenbeheer, Contact BEHVA, Nieuwsflash leden, Opvolgen financiën en VZW

 • Jean Paul Wille: ondervoorzitter
  • Contact BEHVA, Verzending ledenblad/kalender, Opvolgen VZW • Erwin Vereecken: secretaris
  • Secretariaat, Voorbereiding ledenvergaderingen, Eindredactie ledenblad en kalender
 • Paul Schapelynck: penningmeester
  • Opvolgen ontvangsten en betalingen, Opmaak jaarrekening, Indienen belastingen, Bewerkingen ivm VZW

 • Sandra en Bert Peerlinck-Verhaegen
  • verantwoordelijk voor opmaak en ondersteuning ritten, ontwerp flyers en rallyborden (Bert)
  • contact via mail: ritten@gentscheretrowielen.be

 • Eric Vandenoostende (medewerker)
  • Opvolging website en inschrijfformulieren

Op info@gentscheretrowielen.be bereikt u met één mailtje alle bestuursleden.
De juiste persoon bezorgt u zo snel mogelijk een antwoord.

Naast deze bestuursploeg staan nog veel medewerkers die een rit of een activiteit organiseren of mee ondersteunen.