CLUBLOKAAL

Ledenvergadering iedere eerste vrijdag van de maand om 20:00,
tenzij anders vermeld op onze activiteitenkalender.

De ledenvergaderingen gaan door in de Kring Westveld :
Heilig-Kruisplein 8, 9040 Sint-Amandsberg