GRW-INFOFICHE

ENKEL VOOR WIE LID WENST TE WORDEN

Aan nieuwe leden vragen we uitdrukkelijk de GRW-INFOFICHE in te vullen.

Op de GRW-INFOFICHE verzamelen we informatie over de voertuigen en/of documentatie waarover onze leden beschikken.

Deze gegevens worden alleen gebruikt door het bestuur van de Gentsche Retrowielen om je op de hoogte te brengen van nieuws of activiteiten (via de Nieuwsbrief). Ze worden niet gebruikt voor commerciële mailings.

Het kan gebeuren dat we je contacteren omdat we zelf een vraag kregen naar bepaalde voertuigen (vb. voor een evenement, filmopname enz…).
Via onze verzamelde gegevens kunnen we na overleg met jou op die vraag antwoorden.  Uiteraard beslis je zelf of je ingaat op deze vragen.

Lidgeld is € 35,00 te storten met vermelding van uw naam, adres en “lidgeld” op
IBAN – BE89 9790 6935 3385
BIC: ARSPBE 22

Dank voor je medewerking.
Volgens de wet op de privacy kan je ten allen tijde je eigen gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen.