GRW-INFOFICHE

LID WORDEN IN TWEE STAPPEN

STAP 1

Aan kandidaat nieuwe leden vragen we uitdrukkelijk de GRW-INFOFICHE in te vullen.

Op de GRW-INFOFICHE verzamelen we informatie over de voertuigen en/of documentatie waarover onze leden beschikken.

STAP 2

Het lidgeld bedraagt € 35,00 per kalenderjaar.
Je schrijft het over met vermelding van: “lidgeld” + je naam en voornaam
op de GRW-rekening:
IBAN – BE89 9790 6935 3385
BIC: ARSPBE 22

Dank voor je medewerking. Welkom in de club.

Je gegevens worden alleen gebruikt door het bestuur van de Gentsche Retrowielen om je op de hoogte te brengen van nieuws of activiteiten (via de Nieuwsbrieven en de Nieuwsflashes). Ze worden niet doorgegeven en niet gebruikt voor commerciële mailings.

Het kan gebeuren dat we je contacteren omdat we zelf een vraag kregen naar bepaalde voertuigen (vb. voor een evenement, filmopname enz…) of naar bepaalde documentatie of ervaringen.
Via onze verzamelde gegevens kunnen we na overleg met jou op die vraag antwoorden.  Uiteraard beslis je zelf of je ingaat op deze vragen.

Volgens de wet op de privacy kan je ten allen tijde je eigen gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen.