Alles over de oldtimerkeuring

Op deze pagina sprokkelen we beschikbare info over de oldtimerkeuring. Ondanks negatieve berichten op facebook en bange vermoedens, lijken de eerste ervaringen wel mee te vallen. Al is niet elke keurder al goed vertrouwd met de nieuwe regelgeving. Maar ook dat komt wel goed.

WANNEER MOET JE NAAR DE SCHOUWING?

Oldtimers die nog niet zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat op 20 mei 2018
 • Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring (externe website) ondergaan.
 • Voor een voertuig dat na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her)ingeschreven onder een O-nummerplaat wordt de datum van de eerste oldtimerkeuring als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.
 • U krijgt een oproepingskaart om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart voor de periodieke oldtimerkeuring hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. U kunt melden dat u geen oproeping hebt gekregen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (externe website).
Oldtimers die vóór 20 mei 2018 zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat
 • De referentiedatum zal de dag en maand zijn van de datum van de eerste inverkeerstelling (zie ‘datum eerste inschrijving’ op het kentekenbewijs).
 • U krijgt een groene kaart (= oproepingskaart) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. U kunt melden dat u geen oproeping hebt gekregen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (externe website). Het is uw taak om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.
 • Wanneer moet uw voertuig voor het eerst naar de periodieke oldtimerkeuring?
  • Voertuigen die in 2020 30 jaar of meer in het verkeerd gesteld zijn (en die dus voor 1 januari 1990 ingeschreven zijn), worden in 2020 voor de eerste keer opgeroepen voor de periodieke oldtimerkeuring.
  • Alle andere voertuigen worden in 2019 voor de eerste keer opgeroepen voor de periodieke oldtimerkeuring. 
Vroeger of later naar de oldtimerkeuring?
 • Een voertuig kan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke oldtimerkeuring met behoud van de referentiedatum.
 • Als u vroeger naar de periodieke oldtimerkeuring gaat (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum), dan wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop het voertuig wordt aangeboden.
 • Later aanbieden wijzigt de uiterlijke datum van de keuring niet. De geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dan ook te lopen vanaf de referentiedatum. 
 • Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. De tarieven worden om de 2 jaar aangepast.
  • Maximum 1 maand te laat: €7,80
  • Meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: €11,10
  • Meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: €16,70
  • Meer dan 6 maanden te laat: €27,80.
 • Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

UITSTOOTWAARDEN PER BOUWJAAR

Hieronder informatie medegedeeld door GOCA over de grenzen van de emissiewaarden die gehanteerd worden door de keuringsstations :

1. Oldtimers vóór 15-06-1968 :
vrijgesteld van de viergassentester (CO, CO2, O2 en HC)

2. Voertuigen/oldtimers ingeschreven vóór 01-10-1986:
max 4.5 % CO- uitstoot hebben bij stationair toerental.

3. Voertuigen/oldtimers ingeschreven tussen 01-10-1986 en 31-12-1997:
max 3.5 % CO- uitstoot hebben bij stationair toerental.

4. Voertuigen/oldtimers ingeschreven van 01-01-1998 t.e.m. 30-06-2002:
max 0.5 % CO- uitstoot hebben bij stationair toerental en max 0.3 % bij verhoogd toerental tussen 2000 – 2500 tr/min

5. Voertuigen ingeschreven vanaf 01-07-2002:
max 0.3 % CO- uitstoot hebben bij stationair toerental en max 0.2 % bij verhoogd toerental tussen 2000 – 2500 tr/min

VRIJSTELLING VAN KEURING IN WALLONIË

Naar aanleiding van de vele vragen die we mochten ontvangen betreffende het “historisch karakter” van een oldtimer, en dit om, in Wallonië, een vrijstelling van periodieke keuring te bekomen voor de oldtimers tussen de 30 en de 50 jaar oud, wenst de BFOV duidelijkheid te scheppen, niettegenstaande het duidelijk vermeld staat in de instructie N° SPW/D02.215/INS.CT/2018-103, in voege sinds 02.01.2019, die u reeds gecommuniceerd werd in december 2018.

Klik hier om de volledige instructie na te lezen (enkel in het Frans)

1. Voor welke voertuigen ?

Enkel voor de voertuigen tussen de 30 en 50 jaar oud die zich in een keuringstation in Wallonië aanbieden. Het is dus niet van toepassing in Vlaanderen noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Voorwaarden om in aanmerking te komen als voertuig met historisch karakter

We verzoeken u om het artikel 4.2 van de instructie N° SPW/D02.215/INS.CT/2018-103 te lezen.

Vrije vertaling : Enkel toegelaten wijzigingen

– Vervanging van motor met zelfde type brandstof en volgens de originele specificaties,

– Vervanging van de versnellingsbak volgens de originele specificaties,

– Vervanging van de uitlaat door een INOX-uitlaat

– Wijzigingen die destijds doorgevoerd werden,

– Wijziging of vervanging van een chassis met toelating van de constructeur of zijn vertegenwoordiger (vb chassis 2PK),

– Vervanging van diagonaalbanden door radiaalbanden

3. Hoe de originaliteit bewijzen?

De instructie voorziet drie mogelijkheden, namelijk :

 1. Klassificatie op basis van de technische fiche die door de nog bestaande constructeur (vertegenwoordiger in België) moet ingevuld worden (bijlage 2 van de instructie) ;
 2. Klassificatie op basis van de conformiteit, enkel van toepassing indien de constructeur niet meer bestaat of indien deze geen technische fiche kan afleveren, en enkel indien er destijds een homologatienummer toegekend werd (PVG nummer) ;
 3. Klassificatie op basis van een expertiseverslag (Bijlage 3), enkel en alleen wanneer de hierboven vermelde mogelijkheden in a en b niet aangebracht kunnen worden;

4. Wat in geval van twijfel?

Zie artikel 4.3.4, waar het dossier zal overgemaakt worden aan de overlegcommissie voor oldtimers (overheden, GOCA, BFOV)

Conclusie:

Alvorens u naar een station in Wallonië te begeven, zorg dat u goed voorbereid bent teneinde een eventuele vrijstelling te bekomen!

Ook op de website van BFOV vindt u het politiek dossier oldtimerkeuring met meer details.

Hier vindt u de originele instructienota 2018-301 met alle technische richtlijnen.