Oldtimers die nog niet zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat op 20 mei 2018

WANNEER MOET JE NAAR DE SCHOUWING?

Oldtimers die nog niet zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat op 20 mei 2018
  • Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring (externe website) ondergaan.
  • Voor een voertuig dat na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her)ingeschreven onder een O-nummerplaat wordt de datum van de eerste oldtimerkeuring als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.
  • U krijgt een oproepingskaart om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart voor de periodieke oldtimerkeuring hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. U kunt melden dat u geen oproeping hebt gekregen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (externe website).