Reglement deelnemers aan ritten

Algemene voorwaarden voor deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de Gentsche Retro Wielen

De organisatoren en het bestuur van de Gentsche Retro Wielen (verder afgekort tot GRW) bedanken u voor uw mogelijke deelname aan onze activiteit.  Om alles in goede banen te leiden dient iedere deelnemer zich akkoord te verklaren met onderstaande richtlijnen om deel te kunnen nemen aan onze activiteit.

De deelnemers verklaren dat:

 • De staat van het voertuig en de genomen verzekeringen conform zijn met de wetgeving en de desbetreffende reglementeringen.  Alle deelnemende voertuigen dienen te zijn voorzien van een geldig keuringsattest, correct zijn ingeschreven, taksen dienen voldaan te zijn en het voertuig dient te zijn verzekerd tegen schade aan derden bij het betreden van de openbare weg.  De voertuigen dienen in een staat te zijn, dat ze zijn toegelaten op de openbare weg.  

Eventuele tekortkomingen geven automatisch aanleiding geven tot het niet deelnemen aan de activiteit.  Deelnemers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en eventuele gevolgen worden volledig zelf gedragen door de deelnemer aan de activiteit.  Organisatoren van de activiteit of het bestuur van de GRW kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld.  

 • De deelnemers zich dienen aan de verkeerswetgeving te houden, wetende dat iedere deelnemer voor eigen rekening rijdt.
 • De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor schade toegebracht aan andere deelnemers en rijden op eigen risico.
 • Indien door plaatselijke evenementen of plotse werken het roadbook of de GPX niet kan worden gevolgd, dient de voorgestelde plaatselijke wegomlegging gevolgd te worden.  De wegcode heeft steeds voorrang op het roadbook of de GPX.  De organisatoren en het bestuur van de GRW doen er alles aan dergelijke hinder tot een minimum te beperken en te voorkomen.
 • Bij weigering van deelname aan een activiteit door de organisatoren of het bestuur van de GRW, leidt dit automatisch tot het niet terugbetalen van het inschrijvingsgeld.

Annuleren van deelname aan een activiteit:

 • Bij annulatie van deelname aan een activiteit voor de dag van de activiteit, kan een deel van het inschrijvingsgeld of het volledige inschrijvingsgeld worden teruggestort volgens de vaste kosten (eten, gids, toegangsticket, …) die reeds zijn gemaakt door de inschrijving aan de activiteit, te verminderen van het reeds betaalde inschrijvingsgeld.
 • Bij annulatie van deelname aan een activiteit op de dag van de activiteit, leidt dit automatisch tot het niet terugbetalen van het inschrijvingsgeld, tenzij het bestuur van de GRW beslist toch terug te storten.  De deelnemer heeft dus principieel geen recht op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor deelname aan de activiteit.

De beslissing om annulaties terug te storten wordt steeds genomen door het bestuur van de GRW. Uiteindelijk dient de GRW, indien er tekorten zijn bij organisatie van een activiteit, het openstaand saldo te betalen.

Bijkomende richtlijnen:

 • De organisatoren van de activiteit en/of het bestuur van de GRW behouden zich het recht , elke deelnemer die zich niet aan de verkeersregels houdt of waarvan het gedrag van die aard zou zijn dat deze het imago van de organisatoren of de GRW schaden, verdere deelname aan de activiteit of toekomstige activiteiten te weigeren, dit zonder enige vorm van schadevergoeding opeisbaar door de deelnemer.
 • De organisatie en de GRW wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af bij diefstal of schade, aangebracht aan voertuigen of tentoongestelde goederen, veroorzaakt door derden of door onvoorziene omstandigheden van welke oorzaak ook.  
 • In geen geval zal de verantwoordelijkheid van de organisatoren of de GRW in opspraak komen voor schade aan deelnemende voertuigen of inzittenden, alsook niet voor schade die deelnemers veroorzaken aan derden, schade aan openbare infrastructuur of infrastructuur van derden. 
 • De inrichters en het bestuur van de GRW zijn bovendien ontslagen van alle verantwoordelijkheid en inzonderheid die zij zouden oplopen bij toepassing van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.