VRIJSTELLING VAN KEURING IN WALLONIË

Naar aanleiding van de vele vragen die we mochten ontvangen betreffende het “historisch karakter” van een oldtimer, en dit om, in Wallonië, een vrijstelling van periodieke keuring te bekomen voor de oldtimers tussen de 30 en de 50 jaar oud, wenst de BFOV duidelijkheid te scheppen, niettegenstaande het duidelijk vermeld staat in de instructie N° SPW/D02.215/INS.CT/2018-103, in voege sinds 02.01.2019, die u reeds gecommuniceerd werd in december 2018.

Klik hier om de volledige instructie na te lezen (enkel in het Frans)

1. Voor welke voertuigen ?

Enkel voor de voertuigen tussen de 30 en 50 jaar oud die zich in een keuringstation in Wallonië aanbieden. Het is dus niet van toepassing in Vlaanderen noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Voorwaarden om in aanmerking te komen als voertuig met historisch karakter

We verzoeken u om het artikel 4.2 van de instructie N° SPW/D02.215/INS.CT/2018-103 te lezen.

Vrije vertaling : Enkel toegelaten wijzigingen

– Vervanging van motor met zelfde type brandstof en volgens de originele specificaties,

– Vervanging van de versnellingsbak volgens de originele specificaties,

– Vervanging van de uitlaat door een INOX-uitlaat

– Wijzigingen die destijds doorgevoerd werden,

– Wijziging of vervanging van een chassis met toelating van de constructeur of zijn vertegenwoordiger (vb chassis 2PK),

– Vervanging van diagonaalbanden door radiaalbanden

3. Hoe de originaliteit bewijzen?

De instructie voorziet drie mogelijkheden, namelijk :

  1. Klassificatie op basis van de technische fiche die door de nog bestaande constructeur (vertegenwoordiger in België) moet ingevuld worden (bijlage 2 van de instructie) ;
  2. Klassificatie op basis van de conformiteit, enkel van toepassing indien de constructeur niet meer bestaat of indien deze geen technische fiche kan afleveren, en enkel indien er destijds een homologatienummer toegekend werd (PVG nummer) ;
  3. Klassificatie op basis van een expertiseverslag (Bijlage 3), enkel en alleen wanneer de hierboven vermelde mogelijkheden in a en b niet aangebracht kunnen worden;

4. Wat in geval van twijfel?

Zie artikel 4.3.4, waar het dossier zal overgemaakt worden aan de overlegcommissie voor oldtimers (overheden, GOCA, BFOV)

Conclusie:

Alvorens u naar een station in Wallonië te begeven, zorg dat u goed voorbereid bent teneinde een eventuele vrijstelling te bekomen!

V